Pro Orienteering

Suunnistuskartat

Stereolaserkartta

Stereolaserkartta tehdään stereokartoituksen ja laserkeilausaineiston yhdistelmänä. Keilausaineistosta tehdään käyrästö ja stereotyönä ilmakuvista pintakuviot. Keilausaineistosta saa apua myös joihinkin pintakuvioihin, mm. ojiin ja tiestöön.

OTTEITA STEREOLASERKARTOISTA

Mainokset