Pro Orienteering

Suunnistuskartat

Stereokartta

Stereokartta valmistetaan ilmakuvista stereokojeella, missä maasto nähdään kolmiulotteisena ja tiedonkeruu perustuu stereokartoittajan työhön.

OTTEITA STEREOKARTOISTA 

Mainokset